Home-El

ผศ.ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ข่าวสารและกิจกรรม

 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1

ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแผนการตลาด โครงการ “การแข่งขันพัฒนาศักยภาพทางการตลาด 4.0”

ปิดความเห็น บน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแผนการตลาด โครงการ “การแข่งขันพัฒนาศักยภาพทางการตลาด 4.0”

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจสร้างรายได้จาก You tube สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างรายได้จาก You tube “

ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจสร้างรายได้จาก You tube สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างรายได้จาก You tube “

?#โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยมเปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ในความร่วมมือของ ม.วงษ์➕CP All #เปิดแล้ว 2 สาขาวิชายอดฮิต ???? ?สาขาวิชาการตลาด ?สาขาวิชาการจัดการ

ปิดความเห็น บน ?#โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยมเปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ในความร่วมมือของ ม.วงษ์➕CP All #เปิดแล้ว 2 สาขาวิชายอดฮิต ???? ?สาขาวิชาการตลาด ?สาขาวิชาการจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ #มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ?สมัครเรียนด่วนค่ะ ถึง 30เมษายน 63 ✅ลงทะเบียนเรียนเพียง 2,000 บาท ในกรณีกู้เรียน กยศ/กรอ. (ตามเงื่อนไข/เกณฑ์ที่กำหนดของกองทุนฯ) ✅รับทุนการศึกษา 5,000 บาท สำหรับการลงทะเบียนเรียนภายใน 30เมษายน 63 #แชร์เลยค่ะ #Shareค่ะ

ปิดความเห็น บน คณะบริหารธุรกิจ #มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ?สมัครเรียนด่วนค่ะ ถึง 30เมษายน 63 ✅ลงทะเบียนเรียนเพียง 2,000 บาท ในกรณีกู้เรียน กยศ/กรอ. (ตามเงื่อนไข/เกณฑ์ที่กำหนดของกองทุนฯ) ✅รับทุนการศึกษา 5,000 บาท สำหรับการลงทะเบียนเรียนภายใน 30เมษายน 63 #แชร์เลยค่ะ #Shareค่ะ
สมัครเรียนออนไลน์
STUDENT LIFT

หน่วยงานภายใน