วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง U2T for BCG มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG และการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนในพื้นที่ตำบลโพธิ์กลาง ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Read More
ข่าวสารและกิจกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าพบ นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง เพื่อชี้แจงข้อมูลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Read More
ข่าวสารและกิจกรรม

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ทำการสำรวจ ผลกระทบของการเปิดประเทศมุมมองของภาคเอกชนต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา

Read More
ข่าวสารและกิจกรรม

🔹 เรียน เสาร์-อาทิตย์ 📣รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก 2563 แล้ววันนี้‼️ #ผู้บริหาร #ผู้ประกอบการ #ผู้นำ #อาจารย์ #นักวิชาการ #ข้าราชการ #ผู้สนใจ

Read More